Chlorella Vulgaris ma silne właściwości poprawiające jakość gleby.
  • wspomaga rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych,
  • niszczy patogeny glebowe – grzyby antagonistyczne
  • rozkłada pozostałości nawozów konwencjonalnych (azotany i fosforany)
  • metabolizuje metale ciężkie zawarte w glebie
Jak stosować skutecznie?
Stężenie: 10%
Jak często: 6 razy w sezonie w odstępie 14 – 21 dni
Kiedy: wczesna wiosna oraz jesień
Nawożenie doglebowe również każdorazowo działa jednocześnie pozytywnie na jakość gleby.
Menu