REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIOALGA.PL

§1

Dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego sklep internetowy:

 1. Właścicielem internetowego sklepu GREENALGA.PL jest firma GreenAlga Sp. z o.o., z siedzibą: 02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 9/2, NIP: 1132892421, REGON: 361956983, Numer KRS:0000565704 XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie.
 2. Kontakt do sklepu GREENALGA.PL: tel.: +48 570 815 070, e-mail: beata@greenalga.pl.
 3. Rachunek bankowy prowadzony jest przez mBank SA. Numer rachunku: 33 1140 2004 0000 3202 8222 3499.

§2

Przedmiot sprzedaży:

 1. Sklep GREENALGA.PL oferuje, posiadający atest IUNG-PIB w Puławach, środek pochodzenia naturalnego będący biostymulatorem roślin nadającym się do wszystkich rodzajów upraw. Wspomaga rozwój poprawia jakość i ilość plonów, wzmacnia i uodparnia na choroby, spowalnia proces starzenia komórkowego.
 2. Produkt sprzedawany jest w fabrycznie zapakowanych pojemnikach 1l, 5l i 20l.
 3. Produkt jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzony na rynek polski.
 4. Na podstronach produktowych Sprzedawca zamieszcza w miarę możliwości najbardziej kompletne opisy produktów
  i zdjęcia pokazujące cechy funkcjonalne produktów.

§3

Cena zakupu towaru, cena dostawy towaru, sposoby regulowania należności:

 1. Podane w sklepie internetowym ceny są wyrażone w PLN i są cenami brutto; zawierają należny podatek VAT.
 2. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
 3. Cenę dostawy towaru Kupujący wybiera na końcu składania zamówienia. Przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia Kupujący jest informowany przez sklep internetowy o łącznej kwocie zamówienia i kosztach jego dostawy. Ceny dostawy towaru mogą się nieznacznie różnić od powszechnych stawek oferowanych przez Pocztę Polską i firmę furgonetka.pl.
 4. Przy zamówieniach o wartości powyżej 500 zł koszt przesyłki pokrywa firma Green Alga Sp. z o.o., za wyjątkiem przesyłek o ponadnormatywnych rozmiarach lub wadze, dla których cena przesyłki pocztowej lub kurierskiej jest wyceniana wg. specjalnej taryfy.
 5. Należności za zamówienia można uregulować:
 • przelewem na konto Green Alga Sp. z o.o.,
 • przy odbiorze,
 • za pobraniem pocztowym lub pobraniem kurierskim.

§4

Realizacja zamówień:

 1. Zamówienia w sklepie internetowym GREENALGA.PL można składać bezpłatnie poprzez:
 2. sklep internetowy,
 3. e-mail: beata@greenalga.pl,
 4. telefonicznie, tel.: +48 570 815 070. W przypadku zamówień telefonicznych Kupujący ponosi koszty połączeń telefonicznych z numerami telefonicznymi sprzedającego wg. stawek swojego operatora.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez sklep internetowy i  e-mail.
 6. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach pracy sklepu tj. pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach 8.00-17.00.
 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 8. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie.
 9. W przypadku zamówień z zapłatą przelewem Sprzedawca automatycznie odstępuje od umowy i realizacji zamówienia, jeżeli zapłata za zamówienie nie nastąpiła w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia przez kupującego.
 10. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność po dostarczeniu towaru zgodnie z paragrafem 3 punkt 5c niniejszego regulaminu.
 11. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail – po przyjęciu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
 12. Sklep GREENALGA.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 13. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Kupującego w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.
 14. Wyjątkiem są zamówienia ponadnormatywne, które są realizowane w terminie do 3 tygodni.
 15. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 16. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dodatkowo Sprzedający dostarcza Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość mailem lub w wersji papierowej najpóźniej w dniu dostarczeniu towaru Kupującemu oraz wraz z towarem w formie papierowej POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY będące załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.
 17. W przypadku promocji lub wyprzedaży realizacja następuje w kolejności napływania zamówień aż do wyczerpania zapasów.

 

§5

Reklamacje:

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane towary.
 2. Wadliwy towar winien być należycie zapakowany. Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji, opis problemu i odesłać na własny koszt przesyłką pocztową na adres ul. Jaworowa 7, Izabela 05-462 Wiązowna i opisać wadę.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 4. Decyzja o uwzględnieniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
  W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Kupujący również zostanie o tym fakcie poinformowany.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego i Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki towaru.

§6

Warunki zwrotu towaru:

 1. Na podstawie Art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia Kupującemu .
 2. Na podstawie Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo zwrotu zakupionego towaru nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do: – towarów na specjalne zamówienie, służących do zaspokojenia zindywidualizowanych wymagań Kupującego; – towarów posiadających krótki termin przydatności do użycia; – towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których  po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – towarów dostarczonych w wyniku umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.
 3. Na podstawie Art. 32.1 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Na podstawie Art. 33. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedający zwraca koszty najtańszego oferowanego w sklepie internetowym sposobu dostawy).
 5. Na podstawie Art. 34.1 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru; Jeżeli zwrócony towar nosi widoczne ślady użytkowania uniemożliwiające ponowne wprowadzenie go do obrotu Sprzedający zastrzega sobie prawo do potrącenia stosownej kwoty od zwracanej kupującemu ceny zakupu towaru. Powyższe potrącenie dotyczy również uszkodzenia lub zagubienia przez kupującego oryginalnego opakowania zakupionego towaru.
 6. O zamiarze zwrotu Kupujący powinien poinformować Sprzedającego najpóźniej 14 dnia od daty dostarczenia towaru np. za pośrednictwem  FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu lub w inny sposób za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Dane kontaktowe właściwe do dokonania zwrotu i dokonania zawiadomienia sprzedającego o zamiarze zwrotu: Green Alga Sp. z o.o., 02-004 Warszawa,
  ul. Chałubińskiego 9/2
 7. Koszty dostarczenia zwracanego towaru do siedziby sprzedającego ponosi Kupujący.

§7

Polityka prywatności:

Firma Green Alga Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

Załącznik nr 1

do regulaminu sklepu internetowego GREENALGA.PL

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: (w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży i dostawy następujących rzeczy(*):

Data zawarcia umowy/odbioru towaru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

 

Załącznik nr 2

do regulaminu sklepu internetowego GREENALGA.PL

WZÓR POUCZENIA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy dostępny w sklepie internetowym GREENALGA.PL  sposób dostarczenia towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazany przez Państwa numer konta i nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Menu