Green Alga do 100% zwiększa zdolność kiełkowania i wigor nasion, co potwierdzono naukowo podczas badań w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Zaprawianie nasion nawozem Green Alga:
  • przyspiesza wschody i wzrost roślin
  • minimalizuje wystąpienie zgorzeli
  • przyspiesza kwitnienie
  • stymuluje plonowanie
Jak stosować skutecznie:
Stężenie: 20%
Metoda:
  • zanurzyć w 20% roztworze Green Algi nasiona na 20 minut, następnie wysiać.
Pozostały roztwór po zaprawianiu nasion można rozcieńczyć i użyć do nawożenia innych roślin
zaprawianie nasion
zdjęcie porównawcze wykonane podczas badań w INHORT Skierniewice
Menu