Green Alga jest naturalnym, biologicznie czynnym nawozem przyjaznym roślinom, zwierzętom i ludziom. Okres karencji po użyciu Green Algi wynosi zaledwie… 0 dni

Menu