Z przyjemnością informujemy, że Green Alga została zakwalifikowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nasz produkt znajduje się w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby pod numerem NE/583/2021.

Menu